top of page

BIN

Vi är fascinerad av biet i sig, denna fantastiskt smarta varelse samt allt man kan göra av dess produkter.

Vi har idag endast honung till försäljning men tanken är en utökning med fler samhällen för utplacering.

Utplacering hos en frukt- o​ch bärodlare, koloniträdgård, gårdsbutik med flera kanske förutom egna bigårdar.

Vi tror på mereffekten av biet som pollinerare samt att kunna ha lokalproducerad honung.

Buckfastbin

Buckfast-biet är ursprungligen en korsning mellan det läderbruna liguriska biet och det mörka engelska biet. Buckfastbiet är ingen egentlig ras utan en s k raskombination. Broder Adam vid det engelska klostret i Buckfast Abbey är biets skapare. Buckfast-biet är idag det vanligast förekommande biet i Sverige.

Vill du lära dig mer om bin och biodling kan du hitta det hos Biodlarna och Svenska Bin.

bottom of page